myHR Lite เครื่องมือในการปรับเปลี่ยนสู่โลกแห่ง Digital HR

     ระบบ myHR Lite ที่มาพร้อมกับความง่าย และความสมบูรณ์แบบที่จะทำให้ทุกคนภายในองค์กร ใช้งานด้านการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นฝั่งของพนักงาน, หัวหน้างาน, HR และ ผู้บริหาร ด้วยทีมงานพัฒนาระบบ myHR Lite ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลมากกว่า 30 ปี ระบบจึงได้ถูกออกแบบให้รองรับธุรกิจที่หลากหลาย เช่น โรงแรม, โรงงาน, การก่อสร้าง, ซื้อมาขายไป, การให้บริการ, ขนส่ง,  ร้านอาหาร และ อื่น ๆ และที่สำคัญเราได้เน้นความง่ายในการใช้งานระบบ เพื่อให้ธุรกิจของท่าน ไม่ติดขัด และมีตัวช่วยในงานด้านบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพอย่างเต็มที่

ทำไมควรเลือก myHR Lite เป็นเครื่องมือของท่าน

myHR Lite มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

ระบบ myHR Lite พัฒนาโดยบริษัทฯ ที่มีประสบการณ์ในพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลมากกว่า 30 ปี ตั้งแต่ DOS, WINDOS และ Web Application ตามลำดับ และ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานผ่านระบบบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ มากกว่า 400,000 คนทั้งใน และต่างประเทศ มีลูกค้าชั้นนำของประเทศใช้บริการของบริษัทฯ เช่น Starbucks, KFC, Pizza Hut, Central Restaurants Group, ไฟฟ้าราชบุรี, Bridgestone, อำพลฟูดส์, KCG และ อื่นๆ อีกมากมาย ยังมีทีมงานในองค์กรมากกว่า 100 ที่จะช่วยในการพัฒนาบริการใหม่ เพื่อให้สามารถใช้ระบบงาน myHR Lite ได้อย่างราบรื่น ไม่ติดขัด

เรามีความปลอดภัย และมีมาตราฐานระดับโลก

บริษัทฯ ของเราได้ผ่านมาตราฐานต่าง ๆ เพื่อให้ท่านสามารถใช้ระบบได้อย่างมั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัย และมีมาตราฐานระดับโลก เพื่อที่จะทำให้ลูกค้าได้เกิดความมั่นใจในการใช้บริการจากระบบเรา โดยมาตรฐานต่าง ๆ ที่บริษัทเราได้มามีดังนี้

ISO 29110 (Software Engineering-Lifecycle Profiles for Very Small Enterprises (VSE)) เป็นมาตรฐานที่ให้การรับรองคุณภาพการบริหารงานหรือผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ ให้แก่สถานประกอบการที่มีขนาดเล็ก โดยมีพนักงานไม่เกิน 25 คน หรือหน่วยงานด้าน software ที่อยู่ในองค์กรขนาดใหญ่ (โดยใช้มาตรฐาน ISO 15540 เป็นแม่แบบ) เพื่อให้มีกระบวนการในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นระบบ และเข้าสู่กระบวนการสากล โดยเป็นการเริ่มต้นเชิงกิจกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ หรือ SPI (Software Process Improvement)

ISO 27001 คือมาตรฐานหลักในหมวดระบบมาตรฐานความปลอดภัยสารสนเทศ ซึ่งแนะแนวทาง และสนับสนุนให้องค์กรเข้าใจความเสี่ยง และจุดอ่อนด้านการคุ้มครองข้อมูลอย่างเป็นระบบ การดำเนินการให้สอดคล้องกับ ISO 27001 ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับระบบความปลอดภัยของข้อมูล ลดความเสี่ยง และปกป้องข้อมูลจากการถูกโจรกรรม

ISO 27701 ระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถจัดการข้อมูลส่วนตัวควบคู่ไปกับการตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงต้องมีความสอดคล้องกับข้อกำหนดที่เข้มงวด บูโร เวอริทัส มีบริการตรวจประเมิน และฝึกอบรมเพื่อการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO 27701 โดยมาตรฐานนี้เปรียบเสมือนการยกระดับให้องค์กรมุ่งสู่มาตรฐานระดับสูงสุดของความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อกระบวนการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

OWASP คือ มาตราฐานความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน ที่ร่วมกันจัดทำโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่เน้นวิจัยทางด้าน Web Application Security โดยมี community ที่เกี่ยวกับเอกสาร เครื่องมือ และเทคโนโลยีความปลอดภัยของเว็บแอปพลิเคชัน

เราเป็นทางเลือกในการปรับองค์กรของท่าน

ที่สำคัญถ้าเปรียบเทียบในเรื่องของราคา และความสามารถของระบบ รวมกับประสบการณ์ของเราแล้วนั้น myHR Lite เป็นทางเลือกในการปรับองค์กรของท่านให้ไปสู่ โลกของ HR Digital Process ที่ดีที่สุดสำหรับท่านแน่นอน ด้วยเพราะว่า myHR Lite ได้ถูกพัฒนามาจากต้นแบบของระบบ myHR ซึ่งมีผู้ใช้งานมานานมากกว่า 15 ปี ระบบจึงมีความสามารถมากมายจากการพัฒนาให้ลูกค้าใช้มาอย่างยาวนาน และมีความเสถียรมาก ๆ ดังนั้นในเรื่องตรวจสอบเวลาการทำงานของพนักงาน, การคำนวณค่าล่วงเวลา, การคำนวณค่าแรง และการคำนวณความถูกต้องของการคำนวณภาษี และเอกสารราชการต่าง ๆ นั้นได้ถูกจัดเตรียมมาอย่างครบถ้วน เรายังจัดเตรียมระบบ HR Analytic ที่ธรรมดาจะถูกใช้เฉพาะองค์กร ในระดับเอ็นเตอร์ไพรส์เท่านั้น เพราะเป็นระบบที่มีราคาสูงในระดับหนึ่งที่เดียว แต่ด้วยความตั้งใจของเราที่จะทำให้ myHR Lite มีความสามารถที่ดีที่สุดในท้องตลาดเราจึงนำเอาระบบนี้มาบรรจุใน myHR Lite ดังนั้น อีกทั้งเรายังเปิดโอกาศให้ท่านได้สามารถทดลองใช้ระบบของเราอย่างเต็มที่สำหรับพนักงานไม่เกิน 10 ท่าน เพื่อสร้างความั่นใจให้กับทุกท่านที่สนใจ

ปัจจุบันมีผู้ใช้งานผ่านระบบบริหารงานบุคคลของบริษัทฯ มากกว่า

400,000 คน

ทั้งในและต่างประเทศ

  • สามารถรองรับการส่งผ่านเงินเดือนเข้าสู่ธนาคาร
  • สามารถรองรับการส่งผ่านเงินกองทุนเข้าสู่ผู้บริหารกองทุน
  • รองรับการเชื่อมต่อกับราชการ
  • รองรับการประเมินพนักงานทุกรูปแบบ​

Support Bank

Support Provident Fund

Support Government

ประสบการณ์จากผู้ใช้งาน myHR Lite จริง